Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Pilates Studio, eigenaar van Body Boutique met adres op Armand Maclotlaan 3 3600 Genk en gekend onder ondernemingsnummer 705773582

Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Body Boutique te accepteren en gelezen te hebben en een overeenkomst, hierna ook genoemd lidmaatschap Of abonnement, met Body Boutique te hebben afgesloten aan de navolgende voorwaarden.

Pilates Studio